OPRACOWANIE IQ WINDOW JEST WSPIERANE Z FUNDUSZY UE

PLATFORMY STARTOWE

1. IQ WINDOW sp.
z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020, Działanie 1.1.
Platformy startowe dla nowych pomysłów, 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, pod nazwą „IQ WINDOW – nowe, chemiczne rozwiązania dla szkła elektrochromowego”.

Projekt ma na celu stworzenie i rozwój rozwiązań chemicznych, które umożliwią produkcję szkła o kontrolowanej przezroczystości i izolacji termicznej.

Okres realizacji: 1.05.2022 – 31.10.2023
Całkowita wartość projektu: 1 274 100 PLN
Kwota dofinansowania: 998 920 PLN

Projekty UE

PROGRAM BRIDGE ALFA

2. IQ WINDOW sp.
z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój w perspektywie finansowej 2014–2020, z 1.3.1 POIR, tj. Program Bridge Alfa, w ramach inwestycji w fundusz inwestycyjny VC Link.

Projekt ma na celu rozwój rozwiązań chemicznych, które umożliwią produkcję szkła o kontrolowanej przezroczystości i izolacji termicznej.

Okres realizacji: 17.10.2022 – 31.12.2023
Całkowita wartość projektu: 1 140 000 PLN
Kwota dofinansowania: 912 000 PLN

Projekty UE
Projekty UE